2021 10 27 Acta Comisio organització.docx

Organització Data dimecres 27 d’octubre de 2021 - 19:30 Assistents Anna, Jordi, Patrick ordre del dia 1.- Que farà aquesta comissió 2.- Propostes de temes ordre del dia assemblea 3.- Calendari 4.- Data propera reunió Que farà aquesta comissió? Calendari Assemblees Calendari Activitats captació socis (primer objectiu 200) Commissions Impulsar Seguiment Publicar organigrama Persones socies nous Activació Cura fins a apertura comunicació amb les persones sòcies. (butlletí?) Documentació Qui Som Que fem Manual funcionaments commissions, plantilles actes, convocatories, consells funcionament, intercanvi informació Manual portal socies Pebre Roig Correo seguiment corrio info@ creació correos commissions 2. Propuesta orden del dia asamblea 26 novembre: Posada al dia commissions Estat diners i pressupostos comissions Telegram/Whatsapp totes les persones sòcies Intranet i documents web Programar formació Odoo.

Compartir: